Showing 1–12 of 32 results

Liên hệ

0,75 Kw Ø75

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,1 Kw Ø76 at

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,1 Kw Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

2,200,000 

1,5 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán: 2,200,000 đ

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm nước 1,5 Kw- Φ110 (Φ114 hoặc Φ114)


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,5 Kw Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,7 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm điện TL100 - 1.7 Kw- Φ110 hoặc Φ114


Khuyến mãi:

Liên hệ

2,2 Kw 3pha Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

2,600,000 

2,2 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán: 2,600,000 đ

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm điện TL120- 2,2Kw-Φ110 hoặc Φ114


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 1,1Kw-1 Pha-Ø60 (Ø48)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 1,5 Kw – Ø60 (Ø48)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 2,2Kw-Ø60 (Ø48)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 2,2Kw-Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi: