Đại lý

Hệ thống đại lý

Khu vực tỉnh Bắc Ninh

STT
Tên cửa hàng
Địa chỉ
Điện thoại
1Bình NgaTừ Sơn, Bắc Ninh0904.431.324
2Hằng CườngThuận Thành, Bắc Ninh02413.865.589
3Hưng ThuThuận Thành, Bắc Ninh02413.771.058
4Minh ThoaThuận Thành, Bắc Ninh0904.345.742
02413.770041
5Cửa hàng VinhLương Tài, Bắc Ninh
6Ngọc ThượngNgụ, Gia Bình, Bắc Ninh

Khu vực Hà Nội

STT
Tên cửa hàng
Địa chỉ
Điện thoại
1Chất ThuHà Đông, Hà Nội0433.868.501
0914.853.596
2Cường HạnhHà Đông, Hà Nội
3An MaiHà Đông, Hà Nội
4Đức MởHà Đông, Hà Nội0433.210.421
0912.021.935
5Hồng DũngHà Đông, Hà Nội0433.820.794
6Tùng HườngThường Tín, Hà Nội0433.854.286
0914.373.842
7Mạnh HạnhThường Tín, Hà Nội0433.854.517
0914.323.515
8Điện LongThường Tín, Hà Nội0433.854.300

Khu vực Hải Dương

STT
Tên cửa Hàng
Địa chỉ
Điện thoại
1Thanh Thọ69, Trần Phú, TP Hải Dương, Hải Dương03203.859.702
2Liên Dự34, đường Thống Nhất, TP Hải Dương
3TuânThanh Miện, Hải Dương03202.236.636
0983.736.179
4CôngThanh Miện, Hải Dương
5TuấnChợ Rồng, Nam Sách, Hải Dương03203.794.021
6Xinh ThuNam Sách, Hải Dương03203.794.025
7Huyền HươngBình Giang, Hải Dương03203.777.463
0936.177.494

Khu vực Hưng Yên

STT
Tên Đại lý
Địa chỉ
Điện Thoại
1Cần OanhBô Thời, Khoái Châu, Hưng Yên03213.920.035
0983.270.098
2Xuân HuyThịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên03203.856.094

Khu vực Nam Định

STT
Tên Đại lý
Địa chỉ
Điện thoại
1Vinh Hương85, Lê Hồng Phong, Vị Xuyên, TP Nam Định, Nam Định0912.283.254
2Sâm Cúc63, Thành Chung, TP. Nam Định, Nam Định03503.842.953
3NamĐặng Xá, Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định03503.810.511

Khu vực Vĩnh Phúc

STT
Tên Đại lý
Địa chỉ
Điện Thoại
1Hồng Chanh0211.383.260
2Thủy Mận0915.189.271
3Vĩnh Hiền02113.820.652