Xem tất cả 4 kết quả

Liên hệ

Động cơ 1,5Kw – 1Pha 1440v/p

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Động cơ 2,2Kw – 1Pha -2900v/p

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Động cơ 2,2Kw – 1Pha 1440v/p

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Nơi nhập dữ liệu

Liên hệ

Động cơ 2,2Kw – 3Pha 1440v/p

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi: