Xem tất cả 2 kết quả

Liên hệ

Ø150

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Đây là dòng bơm có lưu lượng lớn (250m3/h) thích hợp sử dụng cho tưới tiêu các đầm hồ lớn hoặc tưới tiêu đồng ruộng tại các hợp tác xã nông nghiệp.


Khuyến mãi:

Liên hệ

Ø200

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Đây là dòng bơm có lưu lượng lớn (350m3/h) thích hợp sử dụng cho tưới tiêu các đầm hồ lớn hoặc tưới tiêu đồng ruộng tại các hợp tác xã nông nghiệp.


Khuyến mãi: