Xem tất cả 13 kết quả

Liên hệ

0,75 Kw Ø75

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,1 Kw Ø76 at

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,1 Kw Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,5 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm nước 1,5 Kw- Φ110 (Φ114 hoặc Φ114)


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,5 Kw Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,7 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm điện TL100 - 1.7 Kw- Φ110 hoặc Φ114


Khuyến mãi:

Liên hệ

2,2 Kw 3pha Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

2,2 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm điện TL120- 2,2Kw-Φ110 hoặc Φ114


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy TL200S-11Kw- 350m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy TL200S-11Kw- 350m3/h


Khuyến mãi:

Liên hệ

Model TL150S – 7,5 kW- 250m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Model: TL140S – 3Kw1pha – ø140

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

TL140-3kw- 3pha Ø140- 180m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

TL140M- 4kw -3pha – Ø140-200m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi: