TL50AP Máy bơm cao áp 750W Thiên Long HP, hút sâu đẩy xa, áp siêu khỏe, siêu mạnh
(0)
Liên hệ

Máy bơm áp lực cao Thiên Long Hp phi 48mm hoặc 60mm là loại máy bơm áp chuyên dành cho hút giếng, tưới hoa màu, rửa chuồng trại. ưu điểm là áp lực mạnh, vòng tua nhanh, hút sâu, đẩy xa. phù hợp với trang trại chăn nuôi, trồng trọt có đủ công suất cho […]

TL60AP – Máy bơm cao áp 1.1Kw Thiên Long Hùng Phương (HP) tưới vườn tưới cây siêu khỏe nhẹ điện dễ di chuyển
(0)
Liên hệ

Máy bơm áp lực cao Thiên Long Hp phi 48mm hoặc 60mm là loại máy bơm áp chuyên dành cho hút giếng, tưới hoa màu, rửa chuồng trại. ưu điểm là áp lực mạnh, vòng tua nhanh, hút sâu, đẩy xa. phù hợp với trang trại chăn nuôi, trồng trọt có đủ công suất cho […]

TL120AP – Máy bơm cao áp 3HP 2.2Kw Thiên Long Hùng Phương (HP) bơm cao áp bơm tưới vườn tưới cây siêu khỏe nhẹ điện dễ di chuyển
(0)
Liên hệ

Máy bơm áp lực cao Thiên Long Hp phi 48mm hoặc 60mm là loại máy bơm áp chuyên dành cho hút giếng, tưới hoa màu, rửa chuồng trại. ưu điểm là áp lực mạnh, vòng tua nhanh, hút sâu, đẩy xa. phù hợp với trang trại chăn nuôi, trồng trọt có đủ công suất cho […]

TL80AP-Máy bơm cao áp 2HP 1.5Kw Thiên Long Hùng Phương (HP) bơm cao áp bơm tưới vườn tưới cây siêu khỏe nhẹ điện dễ di chuyển
(0)
Liên hệ

Máy bơm áp lực cao Thiên Long Hp phi 48mm hoặc 60mm là loại máy bơm áp chuyên dành cho hút giếng, tưới hoa màu, rửa chuồng trại. ưu điểm là áp lực mạnh, vòng tua nhanh, hút sâu, đẩy xa. phù hợp với trang trại chăn nuôi, trồng trọt có đủ công suất cho […]