GIAO HÀNG

Giao hàng tận nơi

THANH TOÁN

Trực tiếp khi nhận hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Theo chính sách của nhà máy

Sản phẩm mới

Liên hệ

Máy sục đời mới 3 in1 – hiệu quả- tiết kiệm

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Ø200

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Đây là dòng bơm có lưu lượng lớn (350m3/h) thích hợp sử dụng cho tưới tiêu các đầm hồ lớn hoặc tưới tiêu đồng ruộng tại các hợp tác xã nông nghiệp.


Khuyến mãi:

Liên hệ

Ø150

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Đây là dòng bơm có lưu lượng lớn (250m3/h) thích hợp sử dụng cho tưới tiêu các đầm hồ lớn hoặc tưới tiêu đồng ruộng tại các hợp tác xã nông nghiệp.


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 1,5 Kw – Ø60 (Ø48)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 2,2Kw-Ø60 (Ø48)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 2,2Kw-Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Bơm áp 1,1Kw-1 Pha-Ø60 (Ø48)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy xay Giò, Chả 2,2 Kw xoong làm mát đá

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy xay Giò, Chả 2,2 Kw xoong làm mát nước

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy xay Giò, Chả 2,2 Kw xoong đơn

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy sục khí 2,2 kw-1 Pha (3 pha) Turbine

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy sục khí AIR AERATION-1 Pha-0,75Kw

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy sục khí AIR AERATION 1pha 1,1 kw

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy sục khí AIR AERATION 1pha 1,7 kw

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy sục khí AIR AERATION-1pha-2,2 kw

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Động cơ 2,2Kw – 1Pha -2900v/p

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Nơi nhập dữ liệu

Liên hệ

Động cơ 2,2Kw – 3Pha 1440v/p

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Động cơ 2,2Kw – 1Pha 1440v/p

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Máy bơm

Liên hệ

0,75 Kw Ø75

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,1 Kw Ø76 at

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,1 Kw Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,5 Kw Ø90

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,5 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm nước 1,5 Kw- Φ110 (Φ114 hoặc Φ114)


Khuyến mãi:

Liên hệ

1,7 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm điện TL100 - 1.7 Kw- Φ110 hoặc Φ114


Khuyến mãi:

Liên hệ

2,2 Kw Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy bơm điện TL120- 2,2Kw-Φ110 hoặc Φ114


Khuyến mãi:

Liên hệ

2,2 Kw 3pha Ø110 (Ø114)

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Model: TL140S – 3Kw1pha – ø140

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

TL140-3kw- 3pha Ø140- 180m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

TL140M- 4kw -3pha – Ø140-200m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Liên hệ

Máy TL200S-11Kw- 350m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:
Máy TL200S-11Kw- 350m3/h


Khuyến mãi:

Liên hệ

Model TL150S – 7,5 kW- 250m3/h

Giá bán:

Bảo hành:

Kho hàng: Còn hàng


Mô tả tóm tắt:


Khuyến mãi:

Tin tức

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BƠM NƯỚC THIÊN LONG HP

Các bước sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng Máy bơm nước Thiên long HP. Để sử dụng các sản phẩm máy bơm nước Thiên Long HP được an toàn và hiệu

Xem chi tiết